.

Kam se chystáme

Zrovna prožíváme zimní spánek :-)

Přes zimu se nepořádají flyballové akce, bohužel budou omezeny i tréninky.

Čekáme, až bude vypsán kalendář akcí na rok 2011 a snad se většiny turnajů zúčastníme v plné síle!

KDO SE CHTĚJÍ AKTIVNĚ ÚČASTNIT FLYBALLOVÝCH TURNAJŮ:

JAK ZÍSKAT FLYBALLOVOU LICENCI


Flyballová licence může být vydána pouze psovi staršímu 15 měsíců.
Pro získání flyballové licence platí následující pravidla:

1) pes, který skáče plnou (tj. maximální) výšku překážek (35 cm), musí být změřen alespoň jednou. Měření provede hlavní flyballový rozhodčí před zahájením turnaje. Naměřenou kohoutkovou výšku psa a tomu odpovídající výšku překážek zapíše rozhodčí do Žádosti o vydání flyballové licence, kterou psovod (kompletně vyplněnou) odešle (spolu s poplatkem za vystavení licence) administrátorovi flyballových licencí Klubu. Ten na jejím základě flyballovou licenci vystaví a zašle žadateli;

2) pes, který skáče regulovanou výšku překážek (méně než 35 cm), musí být změřen alespoň třikrát. Měření provede hlavní flyballový rozhodčí před zahájením turnaje. Naměřenou kohoutkovou výšku psa a tomu odpovídající výšku překážek zapíše rozhodčí do Žádosti o vydání flyballové licence. Psovod může požádat administrátora flyballových licencí o vydání flyballové licence v okamžiku, kdy byla psovi naměřena stejná výška překážek nejméně třikrát, a to od třech hlavních flyballových rozhodčích;

3) do doby vystavení flyballové licence musí být pes měřen před každým závodem. Aktuální výška překážek se odvíjí od kohoutkové výšky psa naměřené před příslušným závodem;

4) POZOR! Pes bez platné flyballové licence (jehož psovod z nějakého důvodu nechce podat žádost o vydání flyballové licence nebo žádost o licenci zapomněl) se může závodů zúčastnit pouze exhibičně (mimo soutěž), resp. družstvo, za které tento pes startuje, může závodit pouze exhibičně a neumístí se v konečném pořadí;

5) psovod je povinen na požádání pořadatele či hlavního rozhodčího kdykoli během turnaje předložit flyballovou licenci psa či vyplněnou žádost o vydání licence. Pokud ji nemá ani dosud nepodal žádost o její vydání, a přesto závodí v družstvu přihlášeném do řádného závodu, rozhodne hlavní rozhodčí o jeho případném vyloučení (nebo vyloučení celého družstva) z turnaje;

6) kdo už má psa změřeného a žádost o licenci ztratí, může požádat o novou, zaplatí však za to sankční poplatek 300 Kč;

7) flyballová licence je vydávána na psa, nikoliv na psovoda (tzn. bude- li se psem později závodit jiný psovod, nepotřebuje již další licenci) a je platná doživotně.

 

Administrátor flyballových licencí:
Radka Rajdlová,Letovská 558, 199 00 Praha 9, e-mail:
rrajdlova@seznam.cz, mobil 723 145 112

Žádost o vydání flyballové licence (ve formátu pro MS Word) ke stažení ZDE.

Poplatek za vydání licence (spatný složenkou typu C) činí pro člena FC ČR 200 Kč, pro nečlena 500 Kč.
Licence vám bude zaslána poštou.

Všechny žádosti o vydání flyballové licence je nutno doručit nejpozději 14 dní před zahájením turnaje administrátorovi flyballových licencí!