.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

CO JE TO SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Slovo kynologie je odvozené od latinského slova kynos (pes) a logie (poznání, věda).

 

 

 

 

Sportovní kynologie je kynologická disciplína sportovního charakteru, které se účastní dvojice: psovod se svým psem.

 

 

Sportovní kynologie vznikla z pracovní (služební) kynologie, jejím účelem však není výcvik psa přímo pro služební práce, ale pro dosažení sportovních úspěchů. Soutěží se však v disciplínách vycházejících ze služební kynologie a pouzívá podobné výcvikové metody. Ve všeobecnosti jsou však výcvikové metody při sportovní kynologii jemnější.

DISCIPLÍNY

Sportovní kynologie se skládá ze tří hlavních disciplín:

♦ pachové práce

♦ poslušnost

♦ obrana

♦ speciální cviky

Pachové práce

Stopa je hlavní disciplínou, kterou zařazujeme do pachových prací. Cílem této disciplíny je najít a sledovat lidskou stopu a následně vyhledat a označit předměty, které se na stopě nacházejí. Na začátku (u psa začátečníka) se vypracovává tzv. "vlastní stopa", což je stopa psovoda. Později, u psů zdatnějších, se vypracovává tzv. "cizí stopa", což je stopa neznámého člověka. S rostoucí obtížností se stopa prodlužuje, přidávají se lomy a zákruty, ztěžuje se terén a prodlužuje se čas mezi položením a vypracováním stopy. Ostatní disciplíny pachových prací zahrnují rozlišení a označení předmětů a vyhledávání předmětů na volném prostranství.

Poslušnost

Poslušnost je základní kynologickou disciplínou v jakémkoliv kynologickém sportu nebo pracovním oboru. Kromě sportovní kynologie se cvičí například také v lovecké kynologii - i když s obměnami. Základním cílem této disciplíny je ovladatelnost psa psovodem. Pes musí dokonale zvládnout chůzi u nohy, přivolání, odložení, aport, překážky, a podobné cviky.

Obrana

Obrana je disciplína, která se obvykle cvičí jen u specifických (služebních) plemen. Jejím účelem je, aby pes uměl účinně odvrátit útok vedený na sebe nebo svého psovoda, aby uměl účinně zadržet prchajícího pachatele, kontrolovat svěřený prostor a vypátrat ukrytého člověka (revír), hlídat zadrženého pachatele, doprovázet psovoda se zadrženým pachatelem a podobně. To vše samozřejmě předepsaným způsobem, s nejmenším možným dopadem na zdraví útočníka. Útočníka (resp. ukrytého pachatele) ve sportovní i služební kynologii simuluje figurant, který je vybaven speciálním oděvem a ochranným rukávem.

Speciální cviky

Mezi speciální cviky je ve zkušebním řádu zařazeno střežení předmětu psovoda. Jde o cvik, kde cílem je, aby pes jemu svěřený předmět v nepřítomnosti psovoda uchránil před odnětím cizí osobou.

Slovník - Zobrazit podrobný slovník

 

zdroj: Wikipedie